Ez a kiadvány már nem vásárolható meg, kizárólag elektronikusan érhető el.

Sajátos nevelési igényű tanulók a közoktatásban a 21. század első évtizedében Magyarországon

A kötetben leírt szavak az általános iskolai együttnevelésben tapasztalható tettekről szólnak. Az egyes tanulmányok elemzik a kutatás eredményeit az általános iskolában folyó együttnevelés hazai gyakorlatáról. Rávilágítanak az inkluzív nevelést elősegítő szakmai felkészülés hátterére, a sajátos nevelési igényű tanulók megjelenésének hatására a befogadó iskolák pedagógus-, szülő- és tanulóközösségeire. Az adatok alapján javaslatot tesznek a lehetséges vállalható feladatok körére a pedagógusok, a fejlesztők, a szakmai szolgáltatók és a döntéshozók számára.

A szerzők a szavakat azoknak a szakembereknek ajánlják, akik a pedagógiai munkában, a program-, tanterv-, tankönyv- és pedagógusfejlesztésben, a szak- és szakmai tanácsadásban sokat tehetnek az integráló közoktatási intézmények gyakorlatának fejlődéséért – azt remélve, hogy Magyarországon az inklúzió több mint egy évtizednyi tapasztalata elegendő lesz ahhoz, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók iskoláztatásával kapcsolatos kérdések szakmai vitái, szakmai fejlesztései jó gyakorlattá váljanak.

 

Tartalom:

  • Helyzetkép az együttnevelésről - Kőpatakiné Mészáros Mária
  • Problémák és megoldások - Mayer József
  • Kép a tükörben - Kőpatakiné Mészáros Mária
  • Paradigmák hálójában - Mayer József
  • Az esélyteremtés a magyar közoktatás célrendszerében - Vargáné Mező Lilla
  • Segítség a hétköznapokban – amit egy gyógypedagógus megtehet az együttnevelésért - Jenei Andrea
  • Szervezeti átalakulás a gyógypedagógiai intézményekben - Locsmándi Alajos
  • Irodalom

 

A kötet megjelenését az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1-08/1-2008-0002 számú, "21.századi közoktatás - fejlesztés, koordináció" című projektje támogatta.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.