E kiadványban az SZFP-ről 2013–14-ben lefolytatott kutatás eredményeit mutatjuk be. Döntően a vezetői kérdőívek statisztikai feldolgozásának elemzését tesszük közzé, ami kiegészül az interjúkból és az online pedagógus-kérdőívekből nyert információkkal. Megtudhatjuk az írásból, hogy az egykori fejlesztési célokat mennyire ítélik helyesnek a jelenlegi vezetők; milyen a program megítélése 5 évvel a megszüntetése után; hogyan látják eredményeit az érintett vezetők; milyen hatásai érzékelhetők évekkel a program hirtelen lezárása után, közülük melyek lehetnek tartósak; hogyan viszonyulnak az SZFP eredményei az azt követő fejlesztési megaprogramokéhoz; menynyiben érvényesülnek az egykori fejlesztési célok ma, a szakképzési rendszer átszabása után. Az empirikus adatok elemzése után a kutatás megkezdése előtt megfogalmazott tíz hipotézisünket ismertetjük, jelezve, melyeket látjuk továbbra is helyes, a kutatás által alátámasztott állításoknak, és melyek azok, amelyek árnyalandók, esetleg elvetendők.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.