Ez a kiadvány már nem vásárolható meg, kizárólag elektronikusan érhető el.

Az elmúlt két évtized legnagyobb központi pedagógiai fejlesztése hazánkban a kompetenciafejlesztő programcsomagok létrehozása volt: paradigmatikus változásokat indított el a kompetenciafejlesztést középpontba állító taneszközfejlesztésben, a tanári módszertanban, az osztálytermi gyakorlatban.

A tanulmánykötet a TÁMOP 3.1.1 keretében a "Programfejlesztés és implementáció tapasztalatainak elemzése" című kutatás eredményeit mutatja be. Célja - az implementáció fogalmának, szintjeinek, folyamatának értelmezése mellett -, hogy minél sokrétűbben mutassa be a programcsomagok bevezetésének tapasztalatait a "követő" (HEFOP 3.1.3) iskolák körében. Ez a folyamat sok problémával, küzdelemmel járt, de fontos eredmények is születtek, melyekben nagy szerepük volt a pályázatban részt vevő iskolák vezetőinek, pedagógusainak és diákjainak. Mérleget készítettünk az elmúlt négy-öt évről, ahol a sikerek számbavétele mellett a kudarcok okait is megpróbáltuk megérteni.

A kötetet ajánljuk az implementációs folyamat minden érintettje számára, legyen szó akár oktatáskutatásról, -fejlesztőkről, akár intézményvezetőkről, pedagógusokról vagy oktatásirányítókról, fenntartókról. Reméljük, mindenki számára tanulságul szolgálnak a kutatás eredményei.

 

A kötet megjelenését az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1-08/1-2008-0002 számú, "21.századi közoktatás - fejlesztés, koordináció" című projektje támogatta.


A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.