Szerkesztette: Varga Sándorné - Farkas Katalin

Több mint negyedszázaddal ezelőtt Szegeden, az akkori Juhász Gyula Tanárképző Főiskola munkatársai levélben megkeresték azokat a pedagógusokat, akik a közelmúltban jubileumi kitüntetéseket – ezüst-, arany-, gyémánt- és vasdiplomákat – kaptak, arra kérve őket, írják meg életük, pályájuk alakulásának legemlékezetesebb, legtanulságosabb emlékeit. A válaszként kapott 55 visszaemlékezés tematikus megszerkesztéséből született meg 1992-ben az eredeti kötet, „A siker láncszemei” címmel, a főiskola kiadásában. Azért adta ki ismét az OFI ezt a kötetet, hogy megmutassa: azokban a nehéz, gyakran kifejezetten válságos időkben az iskola nem vált az erőszak szinonimájává, a félelem színterévé, a durvaság melegágyává, aminek ma oly sokan és sokszor hiszik, hanem meg tudott maradni a béke, a megnyugvás, a bizalom szigetének, ahol gyerek is, felnőtt is szeretetben, megbecsülésben tölthette el napjait.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.