Az iskolarendszerű felnőttoktatásban a rendszerváltást követő években nem indultak el azok a folyamatok, amelyek a közoktatás ezen alrendszerének a fejlesztését célozták volna. Az innovációk hiánya két szempontból is nehezen kezelhető helyzetet teremtett: Mivel a közoktatás egyéb területein a változtatások számos tekintetben jelentős eredmények megszületéséhez vezettek, így e szektor hátránya, korszerűtlensége abszolút mértékben érzékelhetővé vált. Másrészt az idő múlása, a változatlansághoz való kényelmes ragaszkodás, az újdonságok elhárítása annak a veszélyét is magában hordozta, hogy egy évtizednyi késéssel már nem lesz lehetséges e szektor rendszerigényű fejlesztése. Mindezeket figyelembe véve úgy gondoljuk, hogy az utolsó pillanatban születtek meg azok a lépések, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a felnőttek iskolai oktatása az információs társadalom és a tudás alapú gazdaság igényeinek megfelelően történhessen. Elsőnek a szükséges és eddig nem vagy csak nagyon bizonytalanul létező kereteket igyekeztünk meghatározni. Ezért került sor a kerettantervek elkészítésére és bevezetésére mind alap-, mind pedig középfokon. Ez rendkívül fontos lépés volt, mert a tantárgyi struktúrát elsősorban ezzel az eszközzel lehetett gazdagítani, illetve ez ad módot arra is, hogy a kialakított keretek a következő években is lehetőséget biztosítanak arra, hogy különösebb erőfeszítések nélkül is további új és korszerű tartalmakat (tantárgyakat, modulokat) illeszthessünk e rendszerbe. A kerettantervek bevezetése, ezt előre lehetett látni, nem mindenhol történhetett meg zökkenőmentesen. Ezért arra törekedtünk, hogy a kerettantervek bevezetésével párhuzamosan az iskolák vezetőinek és pedagógusainak olyan szakmai/módszertani segítséget nyújtsunk, amely jelentősen hozzájárulhat munkájuk megkönnyítéséhez. Ennek a programnak két eleme van: a pedagógusok (és iskolavezetők) felkészülését segíti ez a tanulmánykötet és a kötethez kapcsolódó, az egyes tantárgycsoportokra vonatkozó módszertani kötet, valamint az ezekre a kötetekre épülő tanártovábbképzés, amelyet az ország nyolc-tíz különböző városában fogunk lebonyolítani, és erre lehetőség szerint a felnőttoktatásban tanító minden pedagógust elvárunk. E tanulmánykötet célja az, hogy napjaink felnőttoktatásával kapcsolatban bemutassa az érdeklődők számára a nemzetközi irányokat és gyakorlatot, azokat a tendenciákat, amelyek nyomán új kihívások fogalmazódtak meg a felnőttek oktatásával kapcsolatban. Fontosnak tartjuk ugyanakkor, hogy az olvasó képet kaphasson a hazai felnőttoktatás múltjáról és jelenéről, valamint azokról a fontos szakmai kérdésekről, amelyek az értékelésről, mérésről, osztályozásról, valamint a hátrányos helyzetű rétegek oktatásáról szólnak.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.