Az Európai Unió tagállamaiban az oktatás irányítása sokszínű, amit alapvetően az egyes országok tradíciói határoznak meg. Ugyanakkor az utóbbi évtized oktatási reformjai az egységesedés tendenciáit mutatják: a centralizált országok esetében a decentralizált rendszerek felé történt elmozdulás, míg egyes decentralizált hagyományú országokban erősödött az állam irányító szerepe. A döntési szint lejjebb kerülése mellett az irányításban részt vevő szervezetek száma is növekedett.

A szakképzés-irányítást mindig is kettőség jellemezte, mert nemcsak az oktatás-, hanem a gazdaságpolitika is befolyásolta. Ez a kettősség az irányítás intézményeiben is megjelenik. Emellett az utóbbi időben az állam a gazdasági érdekcsoportokat is beemelte a szakképzés-irányításba, ami a hatáskörök és a felelősség megosztásához vezetett.

A kötet a magyar oktatási rendszer társadalmi érdekegyeztetés fórumait, tevékenységüket ismerteti, valamint bepillantást nyújt nemzetközi példákba is. Bemutatja a hazai civil- és szakmai érdekképviseleti szféra jellemzőit, történeti, szociológiai hátterét. Empirikus tapasztalatok alapján szemlélteti az országos, a köztes és a helyi szintű oktatásügyi érdekegyeztetést, középpontba állítva a civil-, illetve szakmai érdekvédelmi szervezetek ebben betöltött szerepét.

 

Tartalom:

 • Bevezető
 • Fehérvári Anikó: Civil, szakmai és érdek-képviseleti szervezetek szerepe az oktatásirányításban
  • A civil szervezetekről
  • Az oktatásirányítás szereplői
   • Szaktárcák
   • Tanácsok
  • Országos szintű érdekegyeztetés
   • A társadalmi szervezetek
   • Konzultatív testületek
   • Az állam szerepe
   • Elképzelések az oktatásról
  • Együttműködések
  • A civilekről
  • Összegzés
    
 • Fehérvári Anikó: Civil szervezetek az oktatásban a dél-dunántúl régióban
  • Szervezeti jellemzők
  • Szervezeti célok
  • Együttműködések, nyilvánosság
  • Vélemények a közoktatásról, szakképzésről
    
 • Bocsi Veronika: Regionális és helyi szintű érdekegyeztetés az Észak-Alföldön

  • A szervezetek működése

  • A szervezetek részvétele az érdekegyeztetésben

  • A szakmai szerveztek és a nyilvánosság
    

 • Kállai Gabriella: Társadalmi együttműködés az oktatás területén a Közép-Magyarország régióban

  • Iskolai szint: az alapok
  • Kerületi szint: szakszervezetek, kisebbségi önkormányzatok, diáktanács, egyesületek
   • Nem formális szervezetek és egyesületek
   • Állampolgárrá nevelés
   • A társadalmi integráció segítése
  • Fővárosi szint: Oktatási Tanács
  • A régió szintje
  • Összefoglalás
 • Irodalom
 • Rövidítések jegyzéke
 • Függelék

 

A kötet megjelenését az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1-08/1-2008-0002 számú, "21.századi közoktatás - fejlesztés, koordináció" című projektje támogatta.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.