Ez a kiadvány már nem vásárolható meg, kizárólag elektronikusan érhető el.

Az elmúlt időszakban több európai uniós program is foglalkozott a pedagógus hivatás különböző aspektusaival. E kötet a pedagógusszakma megerősítéséhez közvetlenül, ám egymáshoz csak közvetett módon kapcsolódó kiemelt projektek főbb érintkezési pontjait mutatja be, reményei szerint hozzájárulva ahhoz, hogy e fejlesztések egymást erősítő, egységes rendszerré álljanak össze. Elsőként a pedagógusképzéssel, -továbbképzéssel, a tanári munka értékelésével kapcsolatos hazai és nemzetközi kutatási tanulságokat összegzi, elénk tárva a pedagógus munka minőségét lényegesen befolyásoló tényezőkhöz kapcsolódó elméleti alapvetéseket is. Kitüntetett figyelmet fordít A 21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció program során keletkezett, egymást erősítő vagy polemizáló tapasztalatokra. Elemzi a pedagógus-továbbképzésre szintén uniós forrásokra pályázott iskolák adatait, beszámolva a kezdeti tanulságokról, majd összegzi azon felsőoktatási intézmények alkotta hálózatok tevékenységét, amelyek ugyancsak a TÁMOP keretei között jöttek létre. A zárótanulmány a pedagóguskompetenciák kutatására és részletes kidolgozására vállalkozó pécsi és egri szakmai műhely eredményeit mutatja be, felvillantva a kilencvenes évekbeli alapvetéseket is.

Letölthető / Megtekinthető

Tartalom:

A kötet megjelenését az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1-08/1-2008-0002 számú, "21.századi közoktatás - fejlesztés, koordináció" című projektje támogatta.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.