A kötet tanulmányai a TÁMOP 3.1.1-11/1–2012-0001 „XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz” kiemelt projekt keretei között folyó nagy ívű pedagógus panel kutatás adatbázisára támaszkodnak. A kérdőíves kutatás alapvető célja az volt, hogy megfelelő mélységű és minőségű információt biztosítson a pedagógiai munka minőségének javításához, valamint, hogy feltárja és nyomon kövesse a neveléssel és oktatással kapcsolatos általános beállítódásokat, gyakorlatokat, és a pedagógiai szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatos elvárásokat és igényeket. Ennek érdekében 2013 őszén (tehát a pedagógus-előmeneteli rendszer bevezetésével egy időben, a szakmai támogató rendszer kialakításának kezdetén) nagy mintás, reprezentatív, online kérdőíves adatfelvétel készült a pedagógusok és intézményvezetők körében, valamennyi közoktatási szinten (óvoda, általános iskola alsó és felső tagozat, gimnázium, szakközépiskola és szakiskola).

A felmérést egy évvel később (2014. októberben) ismét elvégeztük ugyanezen pedagógusok körében. A 2013. évi induló mérés adatbázisa 8571 pedagógus és 886 intézményvezető adatait/válaszait tartalmazta, a második adatfelvétel során (2014. októberben) 1031 intézményvezetőt és 6481 pedagógust sikerült elérni. Az egyéni szinten összekapcsolt (panel) pedagógus-adatbázis pedig a mindkét adatfelvétel során elért 5201 pedagógus részben azonos kérdésekre adott válaszait tartalmazza.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.