JAVASLATOK A DÖNTÉSHOZÓK SZÁMÁRA 2014–2015

A kötetben a TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 (XXI. századi közoktatás, koordináció) kiemelt projekt II. szakasz A pedagógiai-szakmai szolgáltatások intézményrendszerének vizsgálata és fejlesztése téma keretében elkészült fejlesztési dokumentumok és javaslatok legfontosabb elemeiből adunk válogatást. A kötetben szereplő fejezetek a pedagógiai-szakmai szolgáltató rendszer irányítási, koordinációs, kommunikációs, minőségirányítási és finanszírozási modelljeit, valamint intézményi szerkezetét, funkcionális feladatrendszerét, a szolgáltatásokban érintettek körét és szerepét mutatják be és ezekkel összefüggésben tesznek javaslatot a jogszabályi, szervezeti és működési környezet kialakítására, kiegészítésére, illetve korrekciójára.

A kötet egy fejlesztési javaslatcsomagot tartalmaz, amely a pedagógiai-szakmai szolgáltatások területén döntéshozók és döntés-előkészítők számára adhat támpontokat. A javaslatcsomag elemei A pedagógiai-szakmai szolgáltatások intézményrendszerének vizsgálata című tanulmánykötetben feltárt, a pedagógiai-szakmai szolgáltatások 2013. és 2014. évi feladatellátási és működési jellemzőiről készült átfogó helyzetelemzés eredményeire és tanulságaira épülnek. Mind a kutatásokra épülő tényfeltáró helyzetelemzés, mind a komplex rendszerfejlesztési javaslatok értelmezését meghatározza, hogy azok egy átalakuló intézményi és jogi környezetben készültek.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.