Ez a kiadvány már nem vásárolható meg, kizárólag elektronikusan érhető el.

Szakképzettek pályakövetése

Mind a hazai, mind a nemzetközi szakirodalom elfogadott tényként kezeli, hogy az iskolából a munkába való átmenet az utóbbi évtizedekben a korábbinál sokkal komplexebbé vált. Ahelyett, hogy az iskola után közvetlenül elhelyezkednének kitanult szakmájukban, a fiatalok közül sokan eleinte másképp cselekednek: továbbtanulnak (felsőfokon, érettségit vagy új szakmát próbálnak megszerezni); ideiglenesnek gondolt (félállású vagy fekete-) munkát vállalnak, mellette esetleg tanulnak is; gyakran cserélnek álláshelyet, és ezek az eltérő élethelyzetek a legkülönfélébb kombinációkban váltják egymást. Ugyanakkor kevés olyan hazai kutatás készült az utóbbi időben, amely az iskolapadból kikerülő, köztük a szakmát szerzett fiatalok pályakezdését vizsgálta volna. Ezt a hiányt igyekezett csökkenteni az a vizsgálat, amelynek legfontosabb eredményeit e kötet adja közre. A szerzők három évvel korábban szakmát szerzett fiatalokat kerestek fel, elképzeléseik, terveik, életstratégiák iránt érdeklődve, feltárva azt is, milyen sikereket és kudarcokat könyvelhetnek el ezek megvalósítása során, milyen családi és iskolai tényezők és egyéb külső hatások befolyásolják szakmai pályafutásuk kezdeti időszakának alakulását.

Letölthető / Megtekinthető

A kötet megjelenését az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1-08/1-2008-0002 számú, "21.századi közoktatás - fejlesztés, koordináció" című projektje támogatta.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.