Megjelenés éve: 
2005

Rendkívül keveset tudunk arról, hogyan zajlik (szerveződik) a tanulók otthoni tanulása (felkészülése) a másnapi tanórákra. Az iskolai munka során általában csekély figyelmet fordítunk arra, hogy hatékonyan tudjuk befolyásolni ezt az intervallumot. A tanulók többsége "magára hagyatottan" küszködik a tankönyvvel, és munkájának eredménye(ssége) akkor derül ki, amikor sor kerül az iskolai számonkérésre, feleltetésre. Még problematikusabb a helyzet az iskolarendszerű felnőttoktatásba, ahol a hallgatók többsége nem jár mindennap iskolába. E kötet célja az, hogy olyan - egyelőre papíralapú - eszközt és ötleteket adjon a pedagógusok kezébe, amelyeknek a segítségével esélyük lehet arra, hogy befolyást gyakorolhassanak az iskolán kívül végzett tanulási tevékenységre. Reményeink szerint a tanórai és az azon kívüli tanulással összefüggő cselekmények összekapcsolása (összehangolása) javíthatja a felkészülés minőségét, eredményességét, összességében hozzájárulhat ahhoz, hogy csökkenjen a hátrányos helyzetű, a tanulásban kevés otthoni segítséget kapó tanulók iskolai kudarcainak száma (aránya).

Tartalom

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.