A határ menti térségeket azzal a kettősséggel jellemezhetjük, hogy periférikusságuk hátrányokat hordozhat, ugyanakkor egy másik ország közvetlen közelsége a lehetőségek tárházát is jelentheti.

Jelen tanulmánykötet e kettősségre fókuszálva mutatja be a különböző határok mentén elhelyezkedő térségek társadalmi és oktatási helyzetét a hasonlóságok és különbözőségek kiemelésével, valamint vizsgálja az országhatárokon átnyúló oktatási együttműködéseket. A vizsgálat elsősorban az adott térség közép- és felsőfokú oktatására terjed ki. A kötetbe szerkesztett tanulmányok a határszakaszonkénti elemzéseket foglalják össze. A szerzők az elemzésekben kitérnek az egyes térségek oktatási, képzési feltételeire, az ezek iránt megnyilvánuló érdeklődésre. A hátteret is feltáró esettanulmányokon keresztül ismerhetjük meg az együttműködések sikereit és kudarcait. Mindezeken túl a tanulmányok külföldi példákat és statisztikai feldolgozásokat is tartalmaznak.

A kötet határon átnyúló térségekben gondolkozó kezdeményezéseket tár elénk, és a kutatási eredményekre támaszkodva a versenypozíció javítását szolgáló szakpolitikai ajánlásokat is megfogalmaz.

 

A kötet megjelenését az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1-08/1-2008-0002 számú, "21.századi közoktatás - fejlesztés, koordináció" című projektje támogatta.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.