Megjelenés éve: 
2008

Az inkluzív oktatást, nevelést középpontba állító tanulmánykötet a középfokú intézmények pedagógusainak kíván közvetlen segítségét nyújtani a gyakorlat közben született tapasztalatok megosztásával. Mi történik, ha egy sajátos nevelési igényű tanuló érkezik az osztályba? Hogyan készülhet fel erre a tanár? Mit lehet tenni, hogy az új tanuló beilleszkedése és befogadása zökkenőmentes legyen? Hogyan segíthetjük az osztály elfogadó hozzáállását? Kik lehetnek a pedagógus segítőtársai az együttnevelésben? A befogadó pedagógiában azonosíthatók-e olyan személyes kompetenciák, amelyek szükségesek a tanároknak ahhoz, hogy hatékonyan és sikeresen segítsék a sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelését? Milyen vészjelekre kell felfigyelni, és hogyan küzdhetőek le az akadályok? Milyen lehetőségek közül választhatnak a sajátos nevelési igényű fiatalok a középiskola befejezése után? Többek között e kérdésköret járják körül a könyv szerzői.

A kötet óravázlatokat is tartalmaz (matematika, idegen nyelv, biológia, fizika, kémia, történelem), amelyekben mind a differenciált tanórai munkához, mind a sajátos nevelési igényű tanulók konkrét tanórai feladataihoz ötleteket találhat az olvasó.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.