Ez a kiadvány már nem vásárolható meg, kizárólag elektronikusan érhető el.

 A családi szocializáció szerepe elsődleges a konfliktuskezelési technikák elsajátításában, ugyanakkor a modern társadalomban az iskola az egyetlen olyan, mindenki számára elérhető intézményrendszer,amely segíthet ebben, vagyis fontos szocializációs színtérként kell tekintenünk rá. Magyarországon az Oktatásügyi Közvetítő Szolgálat 2004 óta működik. Feladata, hogy vitarendezési technikák segítségével kísérelje meg feloldani a vitás felek közöttiellentéteket az oktatásügy szereplőinek polgári jogi vitáiban és egyéb konfliktusaiban. A szolgálat célkénttűzte ki azt is, hogy a vitarendezés technikái minél nagyobb körben ismertté, elérhetővé és megtanulhatóvá váljanak. Ezért indult 2008-ban az Alternatív vitarendezésprogram, amely arra vállalkozott, hogy ezt a technikát népszerűsítse,bevezesse és intézményesítse, elsősorban a szakképző intézmények körében.Kötetünk azt a társadalmi, illetve iskolai környezetet kívánja bemutatni, amelyben az Alternatív vitarendezés program megvalósult. Az Oktatáskutató és FejlesztőIntézet (OFI) Kutatási Elemzési és Értékelési Központjának munkatársai a program befejező évében végezték el azt a kutatást, amelynek eredményét a kötetben közölt tanulmányok tartalmazzák. A kutatás közvetett célja annak felmérése, hogy az oktatási rendszer fejlesztése érdekében milyen szerepet játszhat a konfliktuskezelés, az alternatív vitarendezési és a resztoratív technikák. 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.