Ez a kiadvány már nem vásárolható meg, kizárólag elektronikusan érhető el.

A kötet az elmúlt évek iskolai integrációs törekvéseivel kapcsolatos szakmai törekvéseket és azok eredményeit mutatja be. Az elemzések arra hívják fel a figyelmet, hogy az esélynövelő és hátránykompenzáló iskolai programok nélkülözhetetlenek a hátrányos helyzetű tanulók számára. E kezdeményezések alapvető feladata egyrészt mérsékelni e tanulók elfogadhatatlanul nagy mértékű iskolai kudarcait, másrészt elősegíteni azon tanulási útvonalak kialakítását, amelyek növelhetik e célcsoport iskolai és későbbi sikerességét.

A közvélemény álláspontja az integráció kérdésében megoszlik. Ezért a könyv kitekint a média világára annak érdekében, hogy – igaz, korlátozott mértékben – bemutassa, az egyes megvizsgált médiumok hogyan láttatják az iskolai integrációs eseményeket, befolyásolva ezzel a közvélekedést.

A kötetben helyet kaptak olyan esettanulmányok, amelyek a különböző társadalmi helyzetű tanulók oktatásából adódó problémák kezelésére helyi szintű, eltérő módszereket alkalmazó megoldásokat, iskolafenntartói törekvéseket mutatnak be.

 

A kötet megjelenését az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1-08/1-2008-0002 számú, "21.századi közoktatás - fejlesztés, koordináció" című projektje támogatta.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.