Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) mint a hazai oktatási ágazatirányítás egyik meghatározó háttérintézménye minden évet egy olyan szakmai konferenciával zár, amelynek témája kiemelt érdeklődésre tarthat számot az oktatás-nevelés szereplőinek széles körében. A szimpózium apropóját 2014-ben az intézetben készülő megújuló tankönyvek adták.

A Károlyi-Csekonics Rezidencián megrendezett eseményen dr. Kaposi József, az OFI főigazgatója megnyitóbeszédében ismertette a rendszerváltás utáni évtizedek tanterv- és tankönyvfejlesztésének kutatási alapjait. Ez utóbbi részét képezi a kísérleti szakasz, melynek során a tankönyveket kipróbáló pedagógusok gyakorlati tapasztalatai alapján dolgozzák át a tananyagfejlesztő teamek a tankönyveket.

A konferencia első előadója dr. Hendrianne Wilkens volt, aki prezentációjában a tankönyvek, azon belül is a digitális tankönyvek értékeléséről szólt. A tankönyvek minősége a tanulhatóságukban ragadható meg, ezért a könyvek értékelésekor és minősítésekor az erre irányuló szempontokat szükséges figyelembe venni: a tartalmat, a pedagógiai módszertant és az előadás módját. Gondolatait folytatva dr. Arno Reints, a The International Association for Research on Textbooks and Educational Media vezetőségi tagja a hagyományos és a digitális tankönyvek jövőjét vázolta fel. Előadásában összevetette a digitális és a papíralapú tankönyveket, rávilágítva mindkettő előnyeire és hátrányaira. Dr. F. Dárdai Ágnes, a Pécsi Tudományegyetem könyvtárának főigazgatója nemzetközi és hazai kitekintésben foglalta össze a tankönyvfejlesztés lehetőségeit és irányait. Az új irányok kapcsán kiemelte, hogy a tankönyvfejlesztésnek nem szabad elszakadnia sem a tantermi pedagógiai munkától, sem a diákok mindennapjaitól; a digitális tananyagok párhuzamos fejlesztése új perspektívát adhat az IKT eszközök használatában; a tankönyvi tartalomnak pedig egy referenciatudást kell biztosítania.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.