Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) mint a hazai oktatási ágazatirányítás egyik meghatározó háttérintézménye, minden évet egy olyan szakmai konferenciával zár le, amelynek témája kiemelt érdeklődésre tarthat számot az oktatás-nevelés szereplőinek

A konferencián számos neves szakember tartott előadást, például: Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsának tagja a médiaszabályozásról; Dr. Böröcz István a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap leköszönő vezérigazgatója a funkcionális és a digitális analfabetizmus különbségeiről beszélt. A plenáris előadáson Dr. Z. Karvalics László, Dr. Aczél Petra, Dr. László Miklós és Hargitai Lilla adott elő.

A Veszélyek, kockázatok című szekció témái közt megjelentek a bulvár veszélyei, az online adatvédelem és az áldozatvédelmi prevenció. A másik szekció az Információszerzés, olvasás, kommunikáció és a digitális média kihívásai címet viselte. A résztvevők itt megismerkedhettek média- és információhasználat, illetve az információs műveltség hazai és nemzetközi tapasztalataival, az olvasási készség és könyvtárhasználat összefüggéseivel, az új média hatásaival, az információs és kommunikációs technológiák tanulástámogató rendszereivel.

Hartai László az EMEDUS-projekt eredményeit ismertette. A program 27 EU-országban vizsgálta a nemzeti tantervekben megjelenő médiatudatosságra nevelést, a médiaoktatás kimeneti követelményeit és a médiatanár-képzést.

A szekció-előadások során gyakorló pedagógusok és különböző projektek vezetői mutatták be, hogy a gyakorlatban hogyan lehet megvalósítani a médiatudatos nevelést. Az iskolai médiaoktatás című szekcióban megismerkedhetnek olyan módszerekkel, amelyek egyike például a gyerekek bevonására épít, vagy olyannal, amely az alsó tagozaton való filmkészítésre helyezi a hangsúlyt. A konferencián számos más érdekességről is szó esett, így például a digitális eszközök használatának a tanulókra és a pedagógusokra gyakorolt hatásáról.

A rendezvényről a budapesti Szent László Gimnáziumban működő médiafakultáción résztvevő tanulók készítettek filmeket, fotókat, amiket a konferencia végén be is mutattak a résztvevőknek.

Az esemény tanulságait Dr. Kaposi József, az OFI főigazgatója foglalta össze. Kiemelte, hogy számos előadás meghökkentő adatokat mutatott be a fiatalok médiafogyasztásával kapcsolatban, amelyre fontos, hogy a megújuló köznevelés is reagáljon, ezért is került be az új Nemzeti alaptantervbe a médiaműveltség növelése a tanulók körében.

 

Tartalomjegyzék

 • Előszó
 • Balog Zoltán: Köszöntő
 • Dr. Horváth Zsuzsanna: A médiatudatosságra nevelés
 • Dr. Böröcz István: Funkcionális és digitális analfabetizmus
 • Balatoni Monika: Közös felelősség – tudatos és felelősségteljes fiatalok a világhálón 
 • Dr. Aczél Petra: Médiaműveltség
 • Hargitai Lilla: Médiaoktatás és társadalmi tudatosság
 • Dr. Z. Karvalics László: „Jelentés-teli világra nyíló szárnyas kapu”
 • Dr. László Miklós: A hatástól az értésig
 • Lóránt Gergely: „Média-kannibalizmus avagy hogyan mentsük meg gyermekeinket a bulvártól"
 • Dr. Kiss András, Kocsis-M. Brigitta, Dr. Pataki Gábor: Az internet nem felejt
 • Dr. Varga Katalin: Tudatos média- és információhasználat – információs műveltség
 • Dr. Csík Tibor: Az olvasási készség összefüggése a könyv- és könyvtárhasználattal a 2011-es PIRLS-vizsgálatban
 • Dr. Forgó Sándor: Az újmédia hatása
 • Lengyelné Dr. Molnár Tünde: Az információs és kommunikációs technológiák mint tanulástámogató rendszer
 • Dr. Török Balázs: Országos médiumok az iskolákban
 • Interaktív kerekasztal-beszélgetés (Dr. Aczél Petra, Dr. Fehérvári Anikó, Dr. Csík Tibor, Dr. Gloviczki Zoltán)
 • Hartai László: A médiaoktatás a formális oktatásban
 • Bódis Kriszta: Van Helyed Alapítvány
 • Voglné Nagy Zsuzsanna, Lippai Edit: Generációk az oktatásban
 • Tömösközi Péter: Az egri pilot programok bemutatása
 • Végvári Roberta: A médiaoktatás tíz éve egy miskolci gimnáziumban
 • Nemesné Szentpétery Melitta: Filmkészítés alsó tagozaton, projektmunkával
 • Jakab György: Az iskola és a média világának integrációs lehetőségeiről
 • Geisbühl Tünde: Médiatudatosság fejlesztése a vizuális kultúra tantárgyban
 • Alexandrov Andrea: Integráció a gyakorlatban
 • Kerekasztal-beszélgetés a pedagógusok médiareprezentációjáról (Porogi András, Dr. Benda József, Horváth Vanda, Farkas Erika, Borókai Gábor, Mayer József)
 • Dr. Kaposi József: Zárszó
 • Dr. Hoffmann Rózsa: Médiatudatosságra nevelés
 • A konferencia programja

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.