Sajátos kötet született az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Kutatási és Elemzési Központjának felsőoktatással foglalkozó és a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja kutatói együttműködése eredményeként. Különösségét az a kettősség adja, hogy egyfelől értelmezéseket keres a hazai felsőoktatás közel három évtizednyi alakulása tudományos igényű leírására, másfelől tényekre alapozottan át is tekinti e periódust, illetve egyes – kutatási szempontból néhány, fehér foltnak számító területen – mélyebben is elemzi az adott terület problémavilágát annak reményében, hogy releváns kérdéseket és javaslatokat fogalmaz meg későbbi kutatási programok számára. Ebből következően műfaja is szokatlan: a kötet válogatás egy nagyobb ívű kutatást megalapozó, előkészítő, feltáró munka eddigi eredményeiből. Bár eredetileg nem kívántuk nyilvánossá tenni előkészítő jellegű kutatási tapasztalatainkat, utóbb úgy találtuk, olyan tudás halmozódott fel, amelynek publikálása a kutatók, illetve a felsőoktatás e három évtizede iránt érdeklődő közönség számára is hasznos információkkal szolgálhat.

A közös gondolkodás, egy eredetileg sokak által régóta tervezgetett, nagyobb lélegzetvételű felsőoktatás-kutatási programról kezdődött, nem titkolva azt a szándékot, hogy hiánypótló lehetne a közoktatási szféráról 1996 óta rendszeresen közreadott könyvsorozat (Jelentés a magyar közoktatásról 1995; 1997; 2000; 2003; 2006; 2010) tercier szektorról szóló párjának elkészítése és kiadása. Ugyanakkor érzékelhető volt, hogy egy, a Jelentés a magyar felsőoktatásról című, átfogó elemző kötet megszerkesztése nem kevés megalapozó kutatói munkát igényel. Az előkészítés szakirodalom-gyűjtéssel, műhelymunkákkal, -vitákkal kezdődött, melyek első eredménye egy olyan, a hazai felsőoktatásról szóló, angol nyelvű rövid jelentés kiadása volt, ami már nemcsak az akkoriban naprakész adatokat közölte a magyar felsőoktatásról, hanem arra is törekedett, hogy azok háttereként egyben bemutassa az előző két évtized változási tendenciáit.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.