Megjelenés éve: 
2006

MAG (Megelőzés – Alkalmazkodás – Gondoskodás) projekt

A projektet támogatja a Holland Külügyminisztérium Közép- és Kelet-Európa Társadalmi Átalakulását Segítő (Matra) Programja (röviden: Matra Program, Holland Külügyminisztérium), az Országos Közoktatási Intézet és az Oktatási Minisztérium.

Írta és szerkesztette: Szabó Róza
Lektorálta: Bognár Mária

A kötet a projektben részt vevő iskolafenntartók
példáinak felhasználásával készült.

Borító, tipográfiai terv és illusztráció: Rubik Anna

© Országos Közoktatási Intézet, 2006
© Szerkesztés: Szabó Róza, 2006

ISSN 1589 9438
ISBN 963 682 583 1

Felelős kiadó: Halász Gábor főigazgató

 

Tartalom

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.