MAG (Megelőzés – Alkalmazkodás – Gondoskodás) projekt

A projektet támogatja a Holland Külügyminisztérium Közép- és Kelet-Európa Társadalmi Átalakulását Segítő (Matra) Programja, az Országos Közoktatási Intézet és az Oktatási Minisztérium.

A kötet a projektben dolgozó magyar trénerek és tanítók munkáinak felhasználásával készült.

Hűséges olvasóink jól tudják, hogy ez a már a harmadik tanítói ötlettár, amelyben a Megelőzés – Alkalmazkodás – Gondoskodás (MAG) elnevezésű program eredményeiről, az elmúlt esztendőben történt előrelépésekről számolunk be. A projekt azt tűzte ki célul, hogy minél kevesebben legyenek olyan diákok, akiknek az iskolakezdés és tanulás kudarcokat hoz. Ennek érdekében a program keretében együtt dolgoznak pedagógusok, intézményvezetők és intézményfenntartók azon, hogy minél inkább az egyes tanulók szükségleteihez igazított módon szervezzék az osztálytermi munkát, az iskolai életet, illetőleg az iskolai környezetet. Az első kötetben1 az utrechti székhelyű APS (Általános Pedagógiai Tanulmányi Központ) által fejlesztett, Hollandiában és a világ számos helyén kipróbált és sikerrel alkalmazott adaptív tanulásszervezési koncepciót mutattuk be a hazai feltételek mellett kipróbálva, hazai példákra építve. A második Magtár2 az eredményes adaptív oktatáshoz szükséges tanulásszervezés sajátosságait tekintette át (tanulásszervezési stratégiákat, módszereket, tervezést egyaránt), a programban második éve aktívan részt vevő tanítók számos jó gyakorlatával szemléltetve. Ebben a kötetben a program harmadik – több szempontból utolsó – szakaszáról, az új fejlesztési irányról, a fejlesztő értékelésről és az elért eredményekről szólunk. A példák, feladatlapok kinyomtatható formában elérhetők a program honlapján is3, a szövegben erre ezeknél D ikonnal utalunk. Az innovációs folyamat egyik jelentős szakaszának lezárásához közeledve fontosnak tartjuk röviden áttekinteni a fejlesztés elemeit és az azokhoz kötődő eredményeinket. A MAG-projekt alapfilozófiája szerint bármely innováció csak kis lépésekben valósítható meg, így saját fejlesztési folyamatunkat is eszerint szerveztük.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.