A kötet a projektben dolgozó magyar trénerek és tanítók munkái, valamint a hollandiai APS (Algemeen Pedagogisch Studiencentrum – Általános Pedagógiai Tanulmányi Központ) következő kiadványainak felhasználásával készült: Nico van der Meer – Andra Koolhof (1998): Ideeënboek Adaptief onderwijs; (Ötlettár az adaptív oktatáshoz); Rinse Dijkstra (1999): Belonging and Counting for Something; (Tartozom valahova és fontos vagyok); Rinse Dijkstra (2000): You Can Leave That to Me; (Nyugodtam rám hagyhatod); Rinse Dijkstra (2000): Everyone in Their Own Way; (Mindenki a maga módján). ISSN 1589 9438 ISBN 963 682 537 8 © Szerkesztők: Lénárd Sándor, Rapos Nóra, 2004 © Országos Közoktatási Intézet, 2004 Kiadja az Országos Közoktatási Intézet Felelős kiadó: Halász Gábor főigazgató

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.