A KIADVÁNY MÁR NEM RENDELHETŐ!

Milyen a külföldi tankönyvek magyarságképe?

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet kiadásában megjelent A külföldi tankönyvek magyarságképe című tanulmánykötet.

A külföldi tankönyvek magyarságról alkotott képe tükröződni fog a jövő nemzedék gondolkodásában. Ezért fontos megismerni, mit tanulnak Magyarország történetéről más országok diákjai, s a tankönyvek milyen szempontok alapján és hogyan ítélik meg a magyarságot. A történelemkönyveknek nemcsak a történeti ismeretek átadása lehet a feladata, hanem – különösen Közép- és Kelet-Európa országaiban – a nemzet társadalmi és politikai céljainak támogatása is.

A külföldi tankönyvek magyarságképe című tanulmánykötet célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a téma fontosságára és további kutatásokra ösztönözzön. A történelemtankönyvek vizsgálatában a tudományos, társadalmi és politikai vetületek voltak a hangsúlyosak, a pedagógiai, illetve módszertani elemzés nem. A tanulmányok áttekintést adnak arról, hogy a környező országok – Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország és Ausztria – történelemkönyvei hogyan ábrázolják a magyarság történetét. Az európai kultúra meghatározó központjai Németország és Franciaország, ezért fontos megismerni, hogyan írnak a tankönyvekben a magyarságról. A lengyel történelemkönyvek nemcsak az ország kultúrája, hanem a lengyel-magyar történeti kapcsolatok és a két nép barátsága miatt is lényegesek számunkra. A tankönyvkutatás vonatkozó irodalmának válogatott bibliográfiájával válik teljessé a téma feldolgozása. A tanulmányok szerzői között találunk egyetemi oktatót, tudós kutatót, doktoranduszt, gimnáziumi tanárt.

A szerkesztő és a szerzők reményei szerint a kötet gazdagítja kulturális életünket és további kutatások kiindulásául szolgál.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.