Ez a kiadvány már nem vásárolható meg, kizárólag elektronikusan érhető el.

Modellek és jó gyakorlatok

Napjaink oktatásával kapcsolatban gyakori szakkifejezés a kompetencia, illetve a kompetenciafejlesztés. Bár erről a tendenciáról és a hozzá kapcsolódó tanítási gyakorlatokról megoszlanak a vélemények, az kétségtelen, hogy a mai világban tanuló diákoknak más kihívásokkal kell megbirkózniuk, mint akár csak a tíz évvel ezelőtti tanulóknak. Ha az iskola támogatni szeretné a gyerekeket az új elvárásoknak való megfelelésben, az egyik lehetséges út, amit választhat, a kompetenciafejlesztés, illetve a komplex kompetenciafejlesztés. Egy egyszerű, hétköznapi példát említve, amikor vásárolunk egy boltban, egyszerre mozgósítjuk matematikai, olvasási, kommunikációs és – a terméktől függően – egyéb kompetenciáinkat. Az élet majd minden helyzetében – az ennél bonyolultabbakban különösen – szükségünk van kompetenciáink komplex alkalmazására.

A kötet célja, hogy a komplex kompetenciafejlesztés néhány külföldi és magyar megvalósulását minél inkább a gyakorlati oldalról mutassa be. A jó gyakorlatok kiválasztásánál szempont volt, hogy minél szélesebb spektrumot fedjenek le, így a magyar intézmények között megtalálhatók fővárosi és vidéki, önkormányzati és alternatív iskolák is. Hasonlóképpen széles skálát kínálnak a bemutatott programok az egy-egy tanórán megvalósítható lehetőségektől az egész iskolát átfogó, átformáló megközelítésekig.

Szándékunk szerint a kötet nemcsak szakembereknek, pedagógusoknak, hanem szülőknek, diákoknak, az oktatásban rejlő lehetőségek iránt érdeklődő civileknek is szól.

A kötet megjelenését az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1-08/1-2008-0002 számú, "21.századi közoktatás - fejlesztés, koordináció" című projektje támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.