Ez a kiadvány már nem vásárolható meg, kizárólag elektronikusan érhető el.

Az utóbbi két évtizedben az általános és a középiskolák működési feltételeinek alakulásában mind az oktatási kormányzat, mind a helyi önkormányzatok szerepet kaptak. A kettős irányítás akkor lehet sikeres, ha az önkormányzatok többségének oktatással kapcsolatos elképzelései a főbb kérdéseket tekintve egybeesnek a kormányzati szándékokkal, azokat iránymutatásnak érzékelve, alakítják ki helyi oktatáspolitikájukat, amelyhez megfelelő pénzügyi eszközökkel is rendelkeznek. Ilyen esetben az országos jogszabályok és a pénzügyi támogatások rendszere finoman tereli a helyi fenntartókat az oktatási kormányzat által elképzelt irányba. Vajon ez történt-e az ezredfordulót követő évtizedben? Az országos és a helyi oktatáspolitikák találkozása milyen mértékben járult hozzá oktatásunk mindenki számára fontos, a színvonalra, a költségekre vonatkozó célkitűzéseinek megvalósításához? Milyen mértékben jelentek meg a szintén fontos, de sok esetben egymással ütköző parciális, a különböző tanulói rétegekre vonatkozó vagy települési érdekek? E kérdéseket boncolgatja a kötet tanulmánya s a szemléltetésül bemutatott hét esettanulmány.

Tartalom:

 

A kötet megjelenését az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1-08/1-2008-0002 számú, "21.századi közoktatás - fejlesztés, koordináció" című projektje támogatta.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.