A felnőttkori tanulással kapcsolatos elvárásokat és nézeteket Európában jelentős mértékben befolyásolta az 1995-ben megjelent Fehér Könyv, amelyben – noha nem minden előzmény nélkül – összegződtek az élethosszig tartó tanulás fontosságát hangsúlyozó gondolatok. A könyv megjelenését követően hirdette meg az Európai Unió 1996-ban az „egész életen át tartó tanulás évét”. Mindezeknek a törekvéseknek volt egyfajta összegzése az Európai Bizottság 2000-ben kiadott, Memorandum az egész életen át tartó tanulásról című kötete, amely gyakorlatilag az első lisszaboni stratégia nyitányát jelentette. Bár e folyamatban a hangsúlyok elsősorban Európa versenyképességének a növelésére helyeződtek, egyértelművé vált, hogy az arra irányuló célkitűzések nem választhatók el a társadalom egészét célzó, tanulással összefüggő törekvésektől. Ennek érdekében a nemzetközi kommunikációban egyre többször jelentek meg olyan fogalmak, mint az információs vagy tudástársadalom, amelyekben nemcsak a tanulás fontossága nyert kifejezést, hanem az a gondolat is, hogy a tanulás – legyen szó annak formális vagy informális jellegéről – nem választható el az információ megszerzéséhez és annak tudássá történő formáláshoz szükséges IC- (IK-) eszközöktől.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.