Megjelenés éve: 
2006

Ez a kiadvány már nem vásárolható meg, kizárólag elektronikusan érhető el.

Társadalom és oktatás 31.

 

Miként lehetne elérni, hogy ne rövid távú pártszempontok, kiérleletlen reformtervek jegyében változzon az oktatás? Milyen megoldásokat alkalmaznak Európa-szerte a hátrányos helyzetűek sikeres iskoláztatása érdekében? Milyen tényezők akadályozzák idehaza azt, hogy megfelelő színvonalú oktatásban részesülhessenek az alul lévők gyerekei? A felnőttképzés támogatásának új formái hogyan segíthetnek abban, hogy talpon maradhassanak az állásnélküliek és az elbocsátásoktól fenyegetettek? Ilyesfajta kérdések megválaszolásához nyújtanak támpontokat a kötet szociológiai, politológiai, kommunikációelméleti módszereket is alkalmazó tanulmányai. Ezekből több olyan empirikus kutatást is megismerhet az olvasó, amelyek új megvilágításba helyezik az oktatásügyi vitákat, konfliktusokat, a konszenzusképzést egyelőre csak csekély mértékben szolgáló országos szintű konzultatív testületek működését Az alábbiakban két szövegrészt közlünk a szerző tanulmányaiból, majd két interjúrészletet a kötetben bemutatott kutatásokból: „(...) a vitát szervező fél érdekei élveztek elsőbbséget a vita résztvevőinek ama elemi érdekével szemben, hogy »normális«, azaz a jogszabálytervezet alapos tanulmányozását, a lehetséges alternatívák megismerését és mérlegelését lehetővé tevő időhatárok mellett kerülhessen sor a vitára" (1985) „(...) tárgyalásos érdekegyeztetésre e fórumok nem adtak lehetőséget: a törvényelőkészítő bizottság magának tartotta fenn azt a jogot, hogy a véleményekből kiválassza a (...) »megfontolásra érdemes« szempont okát." (1991) „Engem idegesít az a nagy demokratizmus, ami itt kezdett kialakulni. (...) a hallgatók most már kezdenek olyanokkal foglalkozni, ami egyáltalán nem tartozik rájuk, például tanterveket akarnak csinálni." (tanszékvezető, 1978) „Az első pedagógiai programot még fantasztikus lelkesen készítettük, hogy jaj de jó, magunknak csináljuk. De utána, amikor kiderült, hogy máris módosíthatjuk, és kezdhetjük elölről, a lelkesedésünk elkezdett lohadni." (iskolaigazgató, 2002)

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.