Az OFI szokásos éves konferenciájának 2012. évi témája az iskolai konfliktusok, a konfliktuskezelés volt, középpontjában pedig Az alternatív vitarendezés, az érdekalapú tárgyalás és a resztoratív technikák bevezetése a szakképző intézmények működési és nevelési gyakorlatába elnevezésű projekt beszámolója állt. Ennek zárókiadványa ez a kötet.

A kiadvány főként a partneriskolák pedagógusainak a munkáját hivatott segíteni és az érdeklődő szakmai közönség számára támpontokat nyújthat a projekt megismerésében, az esetkezelésekben, a tudásuk a témában való elmélyítésében. A segédanyag a projekt rövid bemutatása után tanulmányokat tartalmaz a konfliktussal, az iskolai konfliktusokkal, az alternatív vitarendezéssel, resztoratív eljárásokkal kapcsolatban, majd egy sor esettanulmányon keresztül mutatja be a konfliktusok alternatív kezelésének lehetőségeit. A kötet szerzői egy fogalomtárat is összeállítottak, amelyben a konfliktusokkal és azok alternatív kezelési módjával kapcsolatos kifejezéseket, fogalmakat gyűjti össze. A szerkesztők szerint a kötet ezen része azért is érdemel nagyobb figyelmet, mert hazai viszonylatban egyedülálló módon rendszerezi az eljárások során használt kifejezéseket. Ez valóban kiemelkedő lépés lehet a definiálás útján, ami segíti a témában használt szakmai nyelv kialakulását, stabilizálását.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.