Ez a kiadvány már nem vásárolható meg, kizárólag elektronikusan érhető el.

Kötetünk nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy csokorba gyűjtse – az elsősorban napi gyakorlatot érintő – eredményeit egy olyan párbeszédnek, amely az oktatási épületeket tervező és felhasználó szakemberek (építész, kert- és tájépítész, intézményvezető, pedagógus és pszichológus) együttgondolkodásából indult. Többre azonban nem vállalkozhatott, mint hogy a „jó iskola” (esetenként óvoda) néhány jellemzője alapján elsősorban olyan példákat vázoljon fel, amelyek hazai körülmények között jöttek létre, vagy amelyek a magyar intézményekben is megvalósíthatók. A Tanító Tér projekt kutatásainak során feltárt minőségi kritériumrendszer adja a vezérfonalat a munkánk során megismert jó gyakorlatok bemutatásához. A szerzőcsapat – amelynek tagjai maguk is rengeteget tanultak a közös munka során – reméli, hogy gondolatai és megjegyzései arra indítják majd az Olvasót, hogy kritikusan vizsgálja meg környezetét, – és ha új ötletek ébrednek benne, azokat lépésről lépésre valósítsa meg. Példáinkkal ehhez nemcsak ihletet, de eszmei támogatást is szeretnénk adni!

 

A kötet megjelenését az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1-08/1-2008-0002 számú, "21.századi közoktatás - fejlesztés, koordináció" című projektje támogatta.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.