Megjelenés éve: 
2004

OKI-műhelytanulmányok 5.

A kutatás résztvevői: Alpár Katalin, Benkő Margit, Györgyi Zoltán, Hermann Zoltán, Homolya Dániel, Imre Anna (témavezető), Imre Nóra, Juhász Erika, Munk Veronika, Narancsik Ágnes, Sóstói András, Szaitz Mariann

A kistelepülési iskolák 70-es években történő bezárása többnyire összekapcsolódik a közvéleményben a kistelepüléseken tapasztalható létszámcsökkenéssel, a lakosság elvándorlásával. Arra vonatkozóan, hogy ez a gyors népességfogyás milyen mértékben az iskolák bezárásának következménye, és milyen mértékben egy átfogóbb folyamat eredménye, nem találtunk meggyőző elemzést. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a vándorlási folyamatok elsősorban gazdasági tényezőkre vezethetőek vissza, mégis megjelenik az iskolával kapcsolatos elvárások körében a népességmegtartó erő növelése az önkormányzatok részéről. Ezért is érdekes kérdés, vajon lehet-e a gazdasági tényezőkön kívül is hatása az iskolának a migrációra vagy akár a helyi társadalom életére. Képesek-e ezek az iskolák betölteni azt a népességmegtartó és helyi közösségszervező szerepet, amit hagyományosan nekik tulajdonítanak? Milyen szerepet töltenek be az iskolák ezeken a településeken? Az alábbi kutatás sem vállalja ennek visszamenőleges megválaszolását, a korábbi évtizedek tapasztalatainak összegzését követően csak a 90-es évek tendenciáit elemzi a fenti szempontból.


Tartalom

 

Szerkesztő: Székely Beáta

© Imre Anna, 2004
© Országos Közoktatási Intézet

ISBN 963 682 527 0

Kiadja az Országos Közoktatási Intézet
Felelős kiadó: Halász Gábor főigazgató

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.