Oktatásunk helyzete az OECD adatainak tükrében.

Az elmúlt években érzékelhetően megnövekedett az érdeklődés mind a nemzetközi összehasonlítások, mind az értékelés olyan formái iránt, melyek komplexebb folyamatok és nagyobb egységek értékelését is lehetővé teszik. Az érdeklődés hátterében a globalizációs (s ezzel a nemzetközi folyamatok fokozottabb figyelembevétele), másfelől ezzel összefüggésben a nemzetközi politikaformálás terében terjedő indirekt befolyásolási módok terjedése áll. Az Európai Unió oktatáspolitikája a nyitott koordinációs módszer alkalmazásával olyan irányítási eszközöket helyez előtérbe, amelyek indirekt módon befolyásolják a folyamatokat, s melyek révén a célok, irányelvek kijelölése, valamint a megvalósult folyamatok, teljesítmények értékelése objektív értékelési eljárásokra és általános elfogadott mutatókra épül. A nemzetközi irányelvek érvényesítése ezért szükségessé teszik olyan értékelési eljárások és indikátorok kidolgozását, amelyek lehetőséget adnak mind a nemzetközi összehasonlításokra, mind a folyamatok követésére és az eredmények értékelésére, monitorizálására. Az európai integrációs előrehaladtával a nemzetközi szervezetek, s maga az Európai Unió is ösztönözni igyekszik a nemzetközi összehasonlítást segítő kiadványok, fejlesztések, indikátorok létrejöttét (ilyen például az OECD INES programja, az Eurydice hálózat, illetve a Key data kiadványok). Ebben a folyamatban a legjelentősebb szakmai eredmények létrehozásáig az OECD jutott el az elmúlt évtizedben, minek következtében jelentős mértékben megnőtt az érdeklődés az általa kifejlesztett indikátorfejlesztési program és annak eredményei iránt. 1992-ben, több mint tíz évvel ezelőtt jelent meg az első, az OECD INES program keretében született kiadvány, az Education at a Glance. Magyarország egyes tématerületeken a kezdetek óta, más területeken és a kötet egészében 1996 - Magyarország OECD-hez való csatlakozása - óta van jelen, teljes körű, magyar adatokkal először az 1998-as kötet tudott (az 1996-os évre vonatkozóan) szolgálni. Jelen kiadvány az OECD INES indikátorprogramja keretében az elmúlt 10 évben született eredményeket és tapasztalatokat felhasználva ad ízelítőt a munkából. A kiadvány célja kettős: egyfelől megkísérli bemutatni az INES program működését, a nemzetközi oktatási indikátorok rendszerének felépítését, másfelől annak a képnek a bemutatására törekszik, ami a magyar oktatásról ebben a nemzetközi tükörben kirajzolódik. A jelen munka azonban az említetteken túlmenően remélhetőleg ahhoz is hozzájárul, hogy más országok gyakorlatát és eredményeit közelebbről megismerhessük.

 

 A teljes kötet letöltése pdf formátumban (3488 KB)

 

 

Tartalom

Lektorálta: Halász Gábor

A szöveget gondozta: Tréfás Krisztina

Borítóterv: Stahl Eszter

Szerkesztés © Imre Anna, 2003
© Bánfi Ilona, Hagymási Tünde, Imre Anna, Imre Nóra, Kádárné Fülöp Judit, Kozma-Lukács Judit, Könyvesi Tibor, Limbacher László, Szabó Annamária, Szalay Balázs, Vágó Irén, Vári Péter, 2003
© Országos Közoktatási Intézet, 2003

ISBN 963 6825 20 3

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.