A Nemzeti Köznevelési Portál és a digitális nemzedék módszertani támogatásának néhány lehetősége.

„Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája.”
(Szent-Györgyi Albert)

A Szent-Györgyi Alberttől származó idézet egyértelműen megfogalmazza az oktatás célját: az iskolán, a köznevelési intézményrendszeren, a tanítás tartalmán, minőségén, korszerűségén múlik az egyén érvényesülése és ezáltal a nemzet jövője.

Ennek a gondolatnak megfelelően jelölte ki az Oktatásirányítás a kapcsolódó ágazati stratégiákkal összhangban a köznevelés stratégiai célját, amely nem más, mint az oktatás tartalmi, módszertani kínálatának megújítása, bővítése.
 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.