Ez a kiadvány már nem vásárolható meg, kizárólag elektronikusan érhető el.

A mű eredetileg az OECD kiadványa, angolul és franciául jelent meg a következő címeken: Knowledge management. Innovation in the Knowledge Economy: Implications for Education and Learning/L’innovation dans l’économie du savoir. Implications pour l’éducation et la formation, © 2004, OECD

E kiadvány fordításával bátorítjuk azokat, akik szerint még nem késtünk le arról, hogy az oktatás világában felvegyük a modern tudásközpontú társadalmak által diktált tempót, előtérbe helyezve az eredményességet, a méltányosságot, valamint a rendszer hatékonyságát szolgáló innovációs eszköztárat. Az innováció a tanítás-tanulás világában is nélkülözhetetlen, érinti az oktatási intézmények szervezetét, munkamódszereit, szolgáltatásainak kínálatát.

A sok belső változó által meghatározott innovációs képesség függ a külső tényezőktől is. A kötet e tényezők és az általuk befolyásolt oktatási innovációs folyamatok megértéséhez nyújt segítséget. A változó elvárások kontextusába helyezve értelmezi a tudás és a tudásalapú közösségek fogalmait. Központi szerepet szán annak a metaforának, amelyben négy „pumpa” hatásain keresztül megérthetjük az innováció fontos hajtóerőit, amik kedvező feltételeket teremtenek az újító erejű változásokhoz. Számos további kérdés mellett vizsgálja a nyilvánosság kérdését, amely az információs korban a demokratikus tudásmegosztás ideájának fontos eszköze.

 

A kötet megjelenését az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1-08/1-2008-0002 számú, "21.századi közoktatás - fejlesztés, koordináció" című projektje támogatta.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.