Megjelenés éve: 
2002

A kötet tanulmányai a modern magyarországi közoktatás kiépülésének és ellentmondásos fejlődésének 19-20. századi eseményeit idézik fel, egyrészt a rendszerré válást jellemző és meghatározó tényezők, így az állami szerepvállalás, a törvényhozás, a tanügyigazgatás, a tantervi szabályozás változásainak vizsgálatával, elemzésével, másrészt pedig a rendszer elemeinek, az egyes intézménytípusok fejlődéstörténetének bemutatásával.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.