Megjelenés éve: 
2005

A "Társadalom és oktatás" c. sorozat 29. része

A Napóleon alatt megteremtett Francia Egyetem Európában egyedülálló kezdeményezés volt az oktatási rendszer államosítására, nacionalizálására és modernizálására. Rendszersajátos jellemzői közé tartozott a 19. században sokáig fenntartott állami monopólium az elitképzésben, a középiskolák és a bölcsészkarok közötti! szervezeti összefonódás, valamint egyrészt a professzionális (jogi, orvosi) és a „tudományos" (humán és reálbölcsészeti) karok, másrészt a fakultások és a szelektív szakfőiskolák kettőssége. Ez a berendezkedés a 19, század végéig kizárta önálló egyetemek létrejöttét. Egyes elemei (mint a versenyvizsgák vagy az elitiskolák döntő szerepe a tanári testület utánpótlásában vagy az állam felügyeleti hatalma) máig is a francia oktatási rendszer alappilléreit képezik. A könyv végigkíséri a francia „oktató állam" történelmi alakváltozásait egészen a rendszer részleges fellazulásáig a II. világháborút követően, kihangsúlyozva az 1876 utáni két és fél évtized köztársasági reformjainak történelmi jelentőségét és korlátait.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.