Megjelenés éve: 
2007

Tanulmánykötetünk az ezredforduló körüli időszakban különösen dinamikusan változó iskolai nyelvoktatási rendszerről kíván átfogó képet nyújtani.

A maga nemében egyedülálló vállalkozásunkhoz a szakmai muníciót egyfelől az ezredforduló óta örvendetesen szaporodó nyelvoktatás-politikai dokumentumok, a formális képzés keretében történő nyelvtanulást, -tanítást elemző szakmai publikációk, másfelől empirikus vizsgálatok: az országos szintű tanulói nyelvtudásmérések, a Nyelvi előkészítő képzés hatásvizsgálata, az Ifjúság 2000 és 2004 nyelvtudásra vonatkozó információi biztosították. Ezt az értékes tudásbázist egészítette ki az Országos Közoktatási Intézetben 2003 és 2006 között folytatott kutatásunk, amely – kérdőíves módszerrel – közel 100 000 kilencedik évfolyamos diák iskolai és iskolán kívüli idegennyelv-tanulási útját rekonstruálta. A kvázi longitudinális kutatás elgondolkodtató eredményeit kötetünk több tanulmánya elemzi; s miután az általunk vizsgált tanulók 2007 nyarán kilépnek a közoktatásból, lehetőségünk lesz majd arra is, hogy nyelvi érettségi eredményük és az államilag elismert nyelvvizsgáik száma alapján képet alkothassunk arról, mennyire volt sikeres az a nyelvtanulási út, amit ők bejártak.

Kötetünket ajánljuk mindazoknak, akiket érdekel iskolai nyelvoktatásunk kritikus, rendszerszintű elemzése.

Tartalom

Szerkesztés © Vágó Irén 2007
© Balázs Éva, Einhorn Ágnes, Imre Anna, Nikolov Marianne, Vágó Irén 2007
© Oktatáskutató és -fejlesztő Intézet 2007

ISBN 978-963-682-594-2
ISSN 1785-1432

Kiadja az Oktatáskutató és -fejlesztő Intézet
Felelős kiadó: Farkas Katalin főigazgató
Felelős szerkesztő: Simon Mária

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.