Megjelenés éve: 
2006

Az "Egymásra utalva" a Foglalkoztatásba ágyazott képzés című sorozat 3. kötete. 

 Tartalom

A kötet az Oktatási Minisztérium támogatásával készült.

Szerkesztette:
Mayer József

Olvasószerkesztő:
Reisz T. Csaba

Lektor:
Csoma Gyula

© szerkesztés: Mayer József;
© Kiss Judit, Kőpatakiné Mészáros Mária, Mayer József, Singer Péter, Vígh Sára, 2006;
© Országos Közoktatási Intézet, 2006.

A szaktárgyi segédleteket a Hermann Ottó Gimnázium tanárai készítették.

ISSN: 1786-4879
ISBN: 963 682 575 0

Kiadja az Országos Közoktatási Intézet
Felelős kiadó: Halász Gábor főigazgató

 

 

Ez a kötet a program során alkalmazott mentorképzéshez szükséges újabb dokumentumokat tartalmazza. Az egyes fejezetek anyagát a résztvevok közremuködésével próbáltuk ki, majd ezt követoen a tapasztalataink alapján elvégeztük az egyes anyagrészeken a szükségesnek mutatkozó korrekciókat.

A program félidejéhez érkezve megállapítható, hogy az eddigi (rész)sikerekben oroszlánrésze van azoknak a pedagógusoknak, akik vállalták, hogy a programhoz kapcsolódó roma munkatársak tanulását támogatják. Már az elso találkozások alkalmával egyértelmunek látszott, hogy a program sikerének, eredményességének kulcsa a mentorok szerepvállalásában rejlik. Az érintett személyek elkötelezettségérol, az idoráfordítás mennyiségérol és az „egymásra utaltak” (mentor, mentorált, a vizsgaközpont pedagógusai) közötti kapcsolat komplexitásától, annak minoségétol függhet az, hogy a napi munka, a tanulás, a sikeres vizsgázás hogyan és milyen eredmények mentén valósul meg.

 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.