Megjelenés éve: 
2004
A 2003 őszén Szegeden tartott konferencia célja környezeti nevelési nemzetközi tanárképzési projektek bemutatása és újak útnak indítása volt. Elsősorban olyan projektekről esett szó, melyek a gyakorlóiskolákkal szoros együttműködésben integrálják az akciókutatást a tanárjelöltek képzésébe.
„Innováció a tanárképzésben, az akciókutatás és a környezeti nevelés lehetőségei” A hamarosan megjelenő könyv letöltése (pdf, 392 KB) A környezeti nevelés az egyik legdinamikusabban fejlődő területe a pedagógiának. Egyre több és több területtel keresi meg kapcsolódási pontjait, egyre komplexebb megközelítésmódokat alkalmaz. Az OKI legújabb kiadványa egy olyan nemzetközi konferencia magyar nyelvű kötete, mely híven tükrözi ezt a fejlődést. A konferencián környezeti nevelési tematikájú fejlesztések kerültek bemutatásra, melyek célja, egységes rendszerbe foglalni az iskolafejlesztést és a helyi közösségek fejlesztését. Mindezen célok érdekében a konferencia résztvevői mozgósítják a tanárképző intézmények innovációs készségeit, és a pedagógiai akciókutatás eszköztárát. Elsősorban olyan projektekről esett szó, melyek a gyakorlóiskolákkal szoros együttműködésben integrálják az akciókutatást a tanárjelöltek képzésébe. Az akciókutatási és a gyakorlóiskolai munka egyidejű bevonása a projektekbe biztosítja a legkorszerűbb pedagógiai módszertant hallgatóknak, és segítséget nyújt a gyakorlóiskola iskolafejlesztési munkájához is. Az iskolafejlesztési munka és a tanárképzés összekapcsolása ugyanakkor lehetőséget ad a leendő tanárok iskolafejlesztő tevékenységének megalapozására is. A tanárjelöltek akciókutatásba való bekapcsolása tehát egyrészt segíti tanítás-módszertani fejlődésüket, másrészt bevezeti őket a folyamatosan fejlődő iskola világába. A kötetben bemutatott konferenciát az Országos Közoktatási Intézet, mint magyarországi főszervező illetve az ENSI (http://www.ensi.org) és a SEED (http://www.seed-eu.net) nemzetközi környezeti nevelési hálózatok szervezték 2003 szeptemberében Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. A konferencián elhangzott előadások és bemutatott esettanulmányok teljes anyaga az http://www.oki.hu/szeged címen olvashatóak angolul.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.