A stratégiai menedzsmentnek ma már tengernyi irodalma van, és ennek jelentős része magyar nyelven is hozzáférhető. Hiányoznak ugyanakkor azok a művek, amelyek kézzelfogható segítséget adnak a stratégiai módszertanok használatához, ráadásul egy-egy ágazat sajátosságaihoz szabva. A jelen kézikönyv ezt a hiányt kívánja csökkenteni azzal, hogy a felsőoktatási intézmények vezetői, stratégiai területen dolgozó munkatársai, belső és külső szakértői, és nem utolsó sorban az ágazatirányítás és –felügyelet szereplői számára összefoglalja: az egyes stratégiai módszereknek mi lehet a célja, a stratégiaalkotás mely szakaszához kapcsolhatók, melyek az alkalmazásuk lépései, és összességében mik az előnyeik és a korlátaik.

A kézikönyv a stratégiaalkotást széles értelemben tekinti, így a tárgyalt módszerek felölelik:

- a stratégiai helyzetelemzés,

- a stratégiai célkijelölés,

- a stratégia-lebontás,

- és a nyomon követés (stratégiai monitoring) fázisait egyaránt.

A bemutatott módszerek egyfajta „étlapként” szolgálnak a felsőoktatási intézmények számára. Nem célja a kézikönyvnek meghatározni, hogy milyen módszertani elemeket kell a stratégiaalkotásba kötelezően belefoglalni, csupán ajánlásokat tesz, amelyek alkalmazásáról az egyes intézmények helyzetük és szándékaik mérlegelését követően maguk dönthetnek.

A kötet tartalma a szerzők reményei szerint alkalmazható és alkalmazandó, ha egy felsőoktatási intézmény stratégiaalkotását a saját helyzetével való őszinte szembenézés és a sokszor rendkívül bizonytalannak látszó jövő bátor alakításának vágya hajtja.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.