FEMIP könyvek

Mára Európában egyértelművé vált, hogy a felsőoktatás stratégiai kérdése a minőség. Ha követjük az 1999-ben aláírt Bolognai Nyilatkozat óta az eseményeket, világossá válik, hogy a minőségfejlesztés egyre hangsúlyosabb az Európai Felsőoktatási Térség fejlődésében. Abban is konszenzus van a szereplők között, hogy az intézményi autonómia elveivel összhangban ennek elsődleges felelősségét maguk a felsőoktatási intézmények hordozzák. A kiadvány célja, hogy segítséget nyújtson az intézményeknek az ezen a téren rájuk váró feladatok megvalósításához.

 

Éppen az autonómia és az intézményi környezet sokszínűsége az, amiért nem lehetséges egyetlen receptet kínálni a minőség elérésére. A minőség ugyanis nem mérhető egységesen, minden szervezet és intézmény számára mást jelent. A minőség felé vezető úton éppen az az első lépés, hogy az intézmény megfogalmazza a környezete és önmaga által támasztott elvárásokat, s hogy ezek eléréséhez milyen teljesítményszint szükséges. A minőségfejlesztés az a tevékenység, amelynek célja, hogy a kitűzött teljesítményszintet a szervezet elérje, és ez által a követelményeket teljesítse.

 

E kézikönyv foglalkozik a felsőoktatási intézményekben alkalmazható minőségmenedzsment-megközelítésekkel, és bemutatja egy minőségirányítási rendszer fejlesztésére irányuló projekt lépéseit. Ebben kiemelt szerepet kapnak az intézményi folyamatok és a minőségkultúra fejlesztése, melyek feladatait és módszereit külön fejezetek tárgyalják. Továbbá ismerteti a szervezeti kiválóság elismerését jelentő minőségdíjakkal kapcsolatos intézményi teendőket is. A kézikönyv sok tekintetben épít a TÁMOP 4.1.4 „Minőségfejlesztés a felsőoktatásban” című projekt keretében született kutatási eredményekre, amelyeket a www.femip.hu oldalon találhat meg az olvasó.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.