A felsőoktatás minősége

A Munkaerőpiac orientációjú minőségbiztosítási rendszer a felsőoktatásban c. kutatás célja az volt, hogy elemezze a minőség gazdasági és felsőoktatási értelmezése közötti azonosságokat és eltéréseket, ezek hatását a felsőoktatási minőségpolitikára és minőségbiztosításra. Megvizsgáltuk a felsőoktatás minőségbiztosításának sajátosságait, s felvázoltuk egy munkaerő-piaci orientációjú minőségbiztosítási rendszer indikátorait, szervezeti elemeit és folyamatait.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.