A KIADVÁNY MÁR NEM RENDELHETŐ!

A felsőoktatás minőségbiztosítása nem egyszerűen a szakmai diskurzus immár ál­landó témája, sokkal inkább az ezen oktatási ágazat különböző tevékenységeit egyre inkább átható, egyben sajátos nézőpontú megközelítése. Azon jelenségek egyike, me­lyek szerte a világon nagyon gyorsan épültek be a felsőoktatással szemben támasztott követelmények közé, mégpedig nem pusztán külső elvárásként: hanem szükségessé­gük egyben belső meggyőződéssé is vált.

E kötet nem vállalkozhat arra, hogy átfogóan szóljon a minőségbiztosításról, mind­össze egy olyan tanulmány-, illetve dokumentum-összeállítás, amely a hazai fejlő­dést és az ehhez szükséges információszerzést kívánja segíteni. A szerkesztés egyik alapelve így a hiánypótlás volt. A felsőoktatás minőségbiztosításának standardjait és irányelveit rögzítő anyag – Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) – teljes egészében sohasem jelent meg ma­gyarul, ezért hatását is kevésbé fejtette ki, mint másutt. Így amikor hosszas előkészítő munkák és széles körű egyeztetések nyomán az Európai Felsőoktatási Térség 49 or­szága felsőoktatásért felelős miniszterei 2015 tavaszán Jerevánban a megújított ESG-re rábólintottak, világos feladatként adódott a felülvizsgált szöveg magyarra ültetése és megjelentetése. E kötet egyik részében ez olvasható.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.