Megjelenés éve: 
2005

A tanulást fejlesztő osztálytermi módszerek a középfokú oktatásban

A fejlesztő értékelés – a tanulók tanulásának és fejlődésének interaktív értékelése a tanulási igények meghatározására és a tanítási módszerek ezek alapján történő megválasztására – az oktatási reform kiemelkedő kérdése lett. Ezt a szemléletet gyakran állítják szembe a „minősítő” értékeléssel – a jobban ismert és sokkal inkább hírértékű tesztekkel és vizsgákkal, melyeknek az a céljuk, hogy összegző megállapításokat tegyenek a tanulók képességeiről.

Az OECD Oktatási és Innovációs Kutató Központja (Centre for Educational Research and Innovation – CERI) 2002-ben kezdte tanulmányozni a fejlesztő megközelítést. Megvizsgálta a jó példákat nyolc ország (Anglia, Ausztrália /Queensland/, Dánia, Finnország, Kanada, Olaszország, Skócia és Új-Zéland) középiskoláiban, összefoglalta a különböző nyelvű kutatási hagyományok kontextusában keletkezett szakirodalmat, és mindezt összekapcsolta a tágabb aktuális szakpolitikai környezettel. A kutatást összegző tanulmány ezeknek az elemeknek az ötvözésével világítja meg a fejlesztő értékelés fogalmát, módszereit, valamint a tanítási módszerekkel való kapcsolatát. Iránymutatást kínál arra vonatkozóan, hogyan támogathatják a kormányok az ilyen irányú reform iskolai és osztálytermi megvalósulását.
 

Tartalom

 

Országos Közoktatási Intézet, 2005


Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet

Az OECD olyan különleges fórum, ahol 30 demokratikus ország dolgozik együtt, hogy választ keressen a globalizáció által támasztott gazdasági, társadalmi és környezeti kihívásokra. Az OECD vezető szerepet vállal az új fejlemények és gondok megértésében, és segíti a kormányokat, hogy megtalálják a megfelelő megoldást pl. a vállalatirányítás, az információs társadalom és a népesség elöregedése jelentette kihívások kezelésére. A Szervezet keretében a kormányok összehasonlíthatják szakpolitikai tapasztalataikat, válaszokat kereshetnek a közös problémákra, azonosíthatják a bevált gyakorlatot, továbbá a hazai és nemzetközi politikák összehangolásán munkálkodhatnak.

Az OECD tagországai: Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Ausztria, Belgium, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Izland, Japán, Kanada, Korea, Lengyelország, Luxemburg, Magyarország, Mexikó, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovák Köztársaság, Törökország, Új-Zéland. Az OECD munkájában az Európai Közösségek Bizottsága is részt vesz.

A Szervezet statisztikai gyűjtéseit és gazdasági, társadalmi, valamint a környezettel kapcsolatos kérdések körében végzett kutatásait, továbbá a tagok által elfogadott egyezményeket, iránymutatásokat és normákat széles körben terjeszti az OECD Kiadója.

Az angol nyelvű kötet felelős kiadója az OECD főtitkára. Az itt kifejezett vélemények és érvek nem feltétlenül tükrözik a Szervezet vagy tagországai hivatalos nézeteit.
A magyar fordítás megjelenését az Oktatási Minisztérium támogatta.

A fordítás a francia nyelvű eredeti kiadás alapján készült. A francia nyelvű kiadás címe:
L’évaluation formative
Pour Un Meilleur Apprentissage Dans Les Classes Secondaires

Felelős kiadó: Halász Gábor, az Országos Közoktatási Intézet főigazgatója.

A magyar kötet lektora Hunya Márta, műszaki szerkesztője Révész Rita

© Országos Közoktatási Intézet, 2005; Fordítás © Zsebe Márta

A magyar fordítás az OECD által kiadott angol nyelvű kötet alapján készült. A kötet magyar nyelvű megjelentetéséhez az OECD Kiadója hozzájárult.

 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.