Ez a kiadvány már nem vásárolható meg, kizárólag elektronikusan érhető el.

A kötet nyitó tanulmánya a pedagógusok foglalkoztatási és bérviszonyairól ad áttekintést, a következő három pedig a szakmai továbbfejlődésük hazai gyakorlatára fókuszáló kutatás eredményeit tárja az olvasó elé.

Közismert, hogy a tanulói eredményesség legfőbb iskolai zálogát a minőségi tanári munka jelenti. Miközben ennek összetevőit egyre differenciáltabban tudjuk vizsgálni, a legjobbakat nem mindig sikerül a pályára vonzani, megtartani, illetve a gyakorló pedagógusok szakmai továbbfejlődését megfelelő hatékonysággal segíteni. Az érintettek négy csoportjában - pedagógusok, iskolavezetők, képzőintézmények képviselői és helyi oktatásirányítók - 2010-ben készített, félig strukturált interjúk alapján feltáruló hazai kép és nemzetközi tapasztalatokkal való összevetése arra a tanulságra vezetett, hogy a stratégiai célkitűzések sorsa alapvetően a megvalósítás részleteitől függ. Az implementáció egy-egy hibás lépése a szándékolttal ellentétes hatást is eredményezhet. Ennek feltárása megfelelő adatgyűjtéseken alapuló elemzést igényel, majd az így kapott áttekintés összevetése más, hazai és nemzetközi eredményekkel segítheti a döntéshozókat a megfelelő megoldások megtalálásában.

 

Tartalom:

  • Előszó
  • A tanárok foglalkoztatása és bérezése – hazai és nemzetközi kitekintés (Varga Júlia)
  • A pedagógusok szakmai továbbfejlődésének hazai gyakorlata nemzetközi tükörben (Sági Matild)
  • Trendek és fordulópontok a magyarországi pedagógusok továbbképzési rendszerének működésében (Gönczöl Enikő)
  • „Itt senki nem kíváncsi rá, hogy mi történik” (Ceglédi Tímea)
    Pedagógus-továbbképzések a képzők szemszögéből (Esettanulmány)

 

A kötet megjelenését az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1-08/1-2008-0002 számú, "21.századi közoktatás - fejlesztés, koordináció" című projektje támogatta.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.