A délután 4-ig kiterjesztett iskola bevezetésének első tapasztalatai

Kutatásunk a kiterjesztett, délután 4 óráig tartó iskola bevezetésével1 foglalkozott, a bevezetés folyamatának elemzése és néhány első kapcsolódó eredmény feltárása révén – a jelen kötet e tapasztalatok legjavát gyűjtötte egybe. Az utóbbi években jelentős mértékben megnövekedett az érdeklődés az oktatásügyi intézkedések megvalósítása iránt. Ezt mutatja például az OECD jelenlegi kutatási érdeklődése, a publikációk növekvő mennyisége (pl. CIDREE, 2014). Az érdeklődést fokozzák a reformokkal kapcsolatos korábbi kudarcok tapasztalatai, az oktatási rendszerek és az oktatásirányítás növekedő komplexitásával való szembesülés és a tanulással összefüggő tudásháttér bővülése.

Az elmúlt néhány évben rendkívül jelentős változások alakították a hazai oktatási rendszer működését is. Kutatásunk ezek közül egy olyan kisebb részterület feltáró vizsgálatára vállalkozott, amely kapcsolódik a tanulói továbbhaladás, tanulási utak és részben a tanári munka kérdésköréhez is. A délután 4-ig tartó oktatás bevezetésével  a 2013/14-es tanévtől sok iskolában legalábbis a tanulók egy része számára megnövekedett az iskolában töltött idő.

Ugyanettől az évtől a tanárok számára is megnövekedett – ha nem is a munkaidő, de az iskolában töltött idő. Jelen kutatásunk ezzel öszszefüggésben kísérelte meg néhány komplex kérdés feltárását, elsősorban az iskolák szintjén.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.