DIMENZIÓK ÉS MEGKÖZELÍTÉSEK

Az eredményesség, a siker fogalma áthatja mindennapjainkat, s az utóbbi évtizedekben az eredményesség kutatása az oktatás világában is egyre nagyobb teret nyert. Amint azonban mélyebben e fogalom mögé nézünk, rájöhetünk, hogy rendkívül sokszínű és sokdimenziós jelentéstartalom kapcsolódik hozzá, amely még az oktatás világában sem szorítkozhat pusztán néhány jelenség vizsgálatára. Kutatásunk sem az időbeli, sem a kapacitásbeli korlátok miatt nem vállalkozhatott mindezen komplexitás feltérképezésére, ezért kiadványunkban elsősorban olyan szempontokat kívánunk megjeleníteni, amelyekre eddig kevesebb figyelem irányult.

Szerencsére az eredményesség vizsgálata terén vannak hazai és nemzetközi kutatási előzmények, és jelenleg is folynak kutatások, így bátran hihetjük, hogy a témában alaposabban tájékozódni kívánó olvasó talál kedvére való olvasmányt, friss kutatási beszámolót az oktatási eredményesség különböző vonatkozásaival kapcsolatban. Ehhez kíván hozzájárulni kötetünk is részben a legújabb szakirodalmi elemzések bemutatása, részben meglévő adatbázisok elemzése, részben a kutatás keretében készült önálló kérdőíves és interjús adatfelvételeink elemzése révén.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.