Megjelenés éve: 
2006

A Tények és Érvek sorozat egyik kötete 

Tartalom Bevezető I. Az eredményesség – kvantitatív megközelítésben Lannert Judit • Az iskolaeredményességi kutatások nemzetközi tapasztalatai Lannert Judit • Eredményesség az általános iskolában Horn Dániel • Az iskolavezetés és az eredményesség a magyar középfokú iskolákban Sinka Edit • A kompetenciamérés hasznosulása és fogadtatása az iskolákban Garami Erika • A fejlesztői szemlélet és az eredményesség kapcsolata Sági Matild • A tanári munka értékelése és az iskolai eredményesség Függelék II. Az eredményesség – kvalitatív megközelítésben Nagy Mária • A tanárok „hangja”, osztálytermi viselkedésük Békési Kálmán • A tanulási környezet – a diákok szemével Imre Anna • Ahol az eredményesség kódolva van: a Nagyvárosi Gyakorló Gimnázium Keller Magdolna • Az eredménytelenség mintázatai egy kötelező beiskolázású szakképző iskolában Balázs Éva – Vágó Irén • Küzdelem az eredménytelenség ellen Zárszó III. Mellékletek Módszertani melléklet Neuwirth Gábor • Az esettanulmányokban szereplő három iskola néhány mutatója Kérdőív az intézményi adatfelvételhez Írták Balázs Éva, Békési Kálmán, Garami Erika, Horn Dániel, Imre Anna, Keller Magdolna, Lannert Judit, Nagy Mária, Sági Matild, Sinka Edit, Vágó Irén Lektorálta Csapó Benő Olvasószerkesztő Tréfás Krisztina ISSN 1785-1432 ISBN-10: 963-682-589-0 ISBN-13: 978-963-682-589-8

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.