Ez a kiadvány már nem vásárolható meg, kizárólag elektronikusan érhető el.

Kutatási eredmények a sajátos nevelési igényű tanulók inklúzióját támogató hazai szakmai szervezetekről, kitekintéssel az aktuális nemzetközi projektekre

Az inkluzív oktatás hazánkban különböző formákban fejlődött, a befogadó neveléssel kapcsolatos koncepciók, megközelítésmódok és gyakorlatok folyamatosan változtak és változnak. Az inklúzióval kapcsolatos hazai oktatáspolitikát és a helyi gyakorlatokat egyaránt meghatározzák az országon belül, illetve a nemzetközi terepen zajló folyamatok, ezért az inklúziót a jelen időszakban érvényes oktatási reformok és a nemzetközi terepen zajló események szélesebb összefüggései keretében célszerű elhelyezni.

A kötetben közreadott tanulmányok – szándékaik szerint – fontos üzenetet tartalmaznak mind a szűkebb oktatási-nevelési szakma, mind az ezzel a területtel foglalkozó szakemberek, mind a téma iránt érdeklődő tágabb olvasóközönség számára. Egyrészt megerősítik azokat a szakembereket, akik elkötelezetten munkálkodnak az együttnevelés elterjesztésén, másrészt irányt mutatnak mindazoknak, akik nyitottak a társadalmi befogadásra, de nem tudják pontosan, hogyan válhatnak annak aktív szereplőivé.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.