Amikor útra bocsájtjuk ezt a műfaja szerint szöveggyűjteményként megjelölt kötetet, valamennyien – a szerkesztők, a szerzők, a kiadó – tisztában vagyunk azzal, hogy a címben megjelölt témacsoport szerteágazó tartalmait nem lehetséges – bármilyen gazdag válogatással – nemhogy felölelni, de még minden ízében érzékeltetni sem. Mindezzel együtt bízunk abban, hogy az olvasóban összességében nem a hiányérzet, hanem a sokszínűség érzése lesz a meghatározó.

Célunk nem a kánonképzés, nem az iránymutatás, nem egy képzeletbeli enciklopédia alapjainak megteremtése. Szerzőink többnyire az általuk vizsgált terület egy-egy aspektusára összpontosítanak, így egymást kiegészítve járulnak hozzá egy remélt, gazdag összkép – és nem körkép! – kibontakozásához. Összeállításunk szándéka a gondolatébresztés, tágabb értelemben az inspiráció.

A könyv törzsanyagát A drámaoktatás helyzete a köznevelésben és a színházi nevelés a köznevelés eredményességéért tárgyban 2015-ben lezajlott TÁMOP–3.1.15 projekt kutatási összefoglalói nyomán létrejött tanulmányok adják.

Merre tovább? Hogyan és miképp? Sok a kérdőjel, sok a megtorpanás. Számos írás fejeződik be hasonló kérdések megfogalmazásával. Mert nem elég a hazai drámapedagógia megtartásához, fejlődéséhez mindazok akarása, cselekvése, akik alulról, mintegy „aládúcolják” a néhol meg-megroggyanó felépítményt. Megerősítés és támasz szükségeltetik a tágabb neveléstudomány, az iskolarendszer, az irányítás, a finanszírozás, a pedagógusképzés és -továbbképzés felől.

Bár összeadódnának az akarások, bár találkoznának az ambíciók, bár megerősödne mind a hivatásos szakemberek, mind a hozzáértő civilek hangjának ereje!

Legyen ez a bevezető szavak – befejező óhajtása!

Illés Klára
alkotószerkesztő

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.