A Bolognai folyamat - Az Európai Felsőoktatási Térség gondolatának megjelenése és a megvalósítás esélyei. 

Társadalom és oktatás 22.

Az 1999-ben kibocsátott, az európai oktatási miniszterek által aláírt Bolognai Nyilatkozat állást foglalt az Európai Felsőoktatási Térség létrehozása mellett. Leszögezte, hogy az döntő szerepet játszhat a kontinens általános társadalmi, kulturális és gazdasági fejlesztésében, a felsőoktatási hallgatók és a munkavállalók mobilitásának elősegítésében. Konkrét javaslatokat tett arra, hogy milyen elvek szerint kell koordinálni a nemzeti felsőoktatás-politikákat, milyen strukturális átalakításokat kell tenni a felsőoktatási rendszerekben ahhoz, hogy a harmadik évezred első évtizedében néhány kulcsfontosságú területen eredményeket lehessen elérni. A kötet annak a kutatásnak az eredményeit foglalja össze, amelyet 2001-2002-ben, az Oktatási Minisztérium Magyar Ekvivalencia és Információs Központja támogatásával az Oktatáskutató Intézet végzett az egyszerűség kedvéért bolognai folyamatnak nevezett történéssorról, az abból adódó feladatok Magyarországi megvalósíthatóságáról, figyelembe véve az európai trendeket. A kötet áttekinti azokat a jelenségeket, politikai és gazdasági összefüggéseket, amelyek az Európai Felsőoktatási Térség gondolatának megszületéséhez vezettek, majd végigköveti a bolognai folyamat konkrét történéseit, ismerteti és értékeli az azok kapcsán született fő dokumentumokat. A felsőoktatás európai harmonizációjának magyarországi pozícióiról szakértői vélemények és a közvetítő (ún. puffer) szervezeteknél végzett információgyűjtés eredményei alapján ad képet. A bolognai folyamat intézményi szintű fogadtatását három magyarországi egyetemen végzett esettanulmány vizsgálta, amelyek összefoglaló eredményeit olvashatjuk a kötetben. Az európai trendekről, az eddig megtett konkrét lépésekről néhány európai ország és azok egy-egy egyeteme kapcsán kapunk értékelést.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.