Ez a kiadvány már nem vásárolható meg, kizárólag elektronikusan érhető el.

A tanulók belépését az iskolarendszerbe, továbbhaladását az egyes szintek és képzési programok között az oktatásirányítás intézkedései a 2003–2008-as időszakban is több alkalommal érintették. Arról, hogy az egyes jogszabályok megalkotását, módosítását hogyan fogadják az iskolákat fenntartó önkormányzatok, maguk az oktatási intézmények, keveset tudunk. A kötet döntően interjúkra és esettanulmányokra épülő elemzéseiben ezért alulnézetből, azaz elsősorban helyi és intézményi szinten mutatja be az érintett szereplők reagálását, külön figyelemmel ezek hasonlóságaira és különbségeire. Arra keres választ, milyen tényezők befolyásolják a vizsgált helyszíneken a megvalósítás folyamatait, sikereit és kudarcait. Az oktatáspolitikai szándékokat ténylegesen valóra váltók tapasztalatai, nehézségei fogalmazódnak meg a megszólaltatott iskolafenntartók, igazgatók, pedagógusok véleményében, közelebb hozva sokszínű világukat és napi szintű küzdelmeiket az érdeklődő olvasókhoz, de egyben visszacsatolást is nyújtva az oktatásirányítás egyes szintjein dolgozó szakembereknek.

 

A kötet megjelenését az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1-08/1-2008-0002 számú, "21.századi közoktatás - fejlesztés, koordináció" című projektje támogatta.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.